Archief Particulieren

Voorbeelden van werkzaamheden die ik heb verricht:     

 

 • Ontslagregeling. Uitvoering van de regeling getoetst, en cliënt begeleid in contact met ex-werkgever.
 • Contact met zorgverzekeraar. Diverse klachten gegrond verklaard.
 • Ondernemer voor Inkomstenbelasting? of resultaat uit overige werkzaamheden? Uitgezocht i.v.m. MKB-aftrek.
 • Na ontslag op zoek naar dienstverband? of als ZZP-er of Digra (BV oprichten) aan de slag? Advies opgesteld met berekeningen.
 • Eigen bijdrage CAK beoordeeld.
 • PGB-aanvraag begeleid.
 • Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling in geval van aanwending van de schenking voor de Eigen Woning. De schenking was gebruikt om een krediet af te lossen dat was benut voor onderhoud en verbetering van de Eigen Woning. Kritische vragen van de inspecteur. Na toelichting toepassing van de vrijstelling alsnog goedgekeurd. 
 • Herstel van fouten in door cliëntenzelf ingediende aangiftes en verzoeken voor Voorlopige Aanslag begeleid.
 • Bij medische fout cliënt begeleid zodat zij zelf zo goed mogelijk een klachtenprocedure kon voeren.  
 • Gepensioneerde man die voor eigen rekening nog steeds full-time werkte, begeleid bij inschrijving KvK e.d. i.v.m. fiscale ondernemersvoordelen.
 • Middelingsverzoek ingediend na faillissement, waardoor grote variatie in inkomen in opeenvolgende jaren.
 • Aanvraag dubbele kinderbijslag die na indiening aanvraag door belanghebbende geweigerd was, alsnog in bezwaar toegewezen gekregen. 
 • Door cliënten zelf opgestelde aangiftes gecontroleerd en uitkomsten toegelicht (kosten 1/2 uur, +/- € 27,50).
 • BTW-aangiftes ingediend voor ZZP-ers, waaronder een bedrijf met internationale inkopen en verkopen (met EU- en niet-EU-landen).
 • Cursus gegeven over Belastingen en Toeslagen voor Welzijn Zuidplas, Budgetmaatjes.
 • Voor bejaard echtpaar waarvan de man op BOPZ-afdeling was opgenomen voor lopend jaar en ook voor eerdere jaren alleenstaande ouderentoeslag aangevraagd (per jaar belastingvoordeel voor ieder  +/- € 430). Dit kan ook als een van de partners in een verpleeghuis is opgenomen.
 • Loonbetalingen tegoed van werkgever die bedrijfsactiviteiten had beëindigd; geen rechterlijke uitspraak (geen faillissem./schuldsanering aangevraagd), toch van UWV 13 weken achterstallig loon en vakantiegeld uitbetaald gekregen wegens betalingsonmacht werkgever (vergoeding Rechtuitglegd op basis no cure no pay).  
 • Belastingaangiftes Inkomstenbelasting ingediend voor particulieren en particulieren/ZZP-ers, aangiftes BTW voor ZZP-ers, en voor eigenaren zonnepanelen. 
 • Toelichting gegeven op voor cliënt ondoorzichtige adviezen, inzake pensioenvoorziening en aanmerkelijk belang.
 • Begeleiding en advisering bij afwikkeling onverdeelde boedel.
 • Afkoop uitvaartverzekering.   
 • Zorgtoeslag na verhuizing van één van de partners. Bij samenwonenden wordt zorgtoeslag voor beide partners meestal op naam van één van beide partners uitgekeerd. Na echtscheiding of verhuizing van een 'niet-geregistreerde' partner naar een verpleeghuis, ontvangt die éne partner nog slechts zorgtoeslag voor 1 persoon. De andere partner moet dan opnieuw voor zichzelf zorgtoeslag aanvragen. Die nieuwe aanvraag blijkt vaak te worden vergeten. Het gemis aan zorgtoeslag valt niet direct op, vooral niet als iemand veel gebruik maakt van automatische overschrijvingen. Rechtuitgelegd heeft soms tot 3 jaar terug de zorgtoeslag voor cliënten alsnog kunnen claimen.   
 • Boete aan invalide wegens parkeren op invalidenparkeerplaats zonder de Invalidenkaart voor de ruit te leggen. Na bezwaar verlaagd van 380 Euro naar 35 Euro.
 • Kwijtschelding 'uit coulance' bereikt bij diverse onterechte parkeerboetes ('uit coulance' = eenmalig in afwijking van de voorgeschreven handelwijze). 
 • Particulier begeleid bij contact met de bank over een beleggingsportefeuille; adviezen van de bank voor cliënt ‘vertaald’ en vanuit gezichtspunt van cliënt mee-beoordeeld.
 • Een familie begeleid in vruchtgebruiksituatie. Men wilde in harmonie afscheid nemen van de constructie. Ik heb de afkoop van het vruchtgebruik voorbereid en mijn advies laten toetsen door een onafhankelijk financieel advieskantoor. Vervolgens heb ik de afkoop helpen realiseren.

 


Terug naar de pagina Particulieren

Rechtuitgelegd  •  Dorpsstraat 15  •  2761 AB  Zevenhuizen ZH
Mr. Marjolijn de Vries • T 0180 - 63 43 83 • info@rechtuitgelegd.nl • KvK Rotterdam 63498944 • disclaimer
 

© 2015 Rechtuitgelegd | Realisatie: Graficin