Archief Verenigingen/Stichtingen

Voorbeelden van werkzaamheden die ik voor Verenigingen/Stichtingen heb verricht:

  • Statutenwijziging begeleid.
  • Subsidieaanvraag van een Theatergezelschap bij grote gemeente begeleid. Resultaat: aanvraag gehonoreerd. 
  • Vrijwilligersvergoeding helemaal uitgezocht voor bestuur sportvereniging.
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Niet altijd nodig. Voor diverse kleine organisaties nagegaan welke concrete risico's men wilde afdekken. In die specifieke situaties kon van een BA-verzekering worden afgezien.
  • Subsidie voor een groot theaterproject aangevraagd en toegezegd gekregen, van een Goede Doelen Stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling). Tegelijkertijd bij de Belastingdienst de ANBI-status aangevraagd voor de stichting die het theaterproject organiseerde. Een voorwaarde voor uitbetaling van de subsidie was namelijk, dat de ontvanger ook een ANBI was. De ANBI-aanvraag werd echter – ook na bezwaar - afgewezen, omdat de stichting over ‘eigen inkomsten’ beschikte (cursusgelden). Vervolgens in samenwerking met een bevriende vergelijkbare stichting die wel over de ANBI-status beschikte, de subsidie alsnog via die andere ANBI naar het theaterproject geleid.

Terug naar de pagina Verenigingen en stichtingen

Rechtuitgelegd  •  Dorpsstraat 15  •  2761 AB  Zevenhuizen ZH
Mr. Marjolijn de Vries-van Gogh • T 0180 - 63 43 83 • info@rechtuitgelegd.nl • KvK Rotterdam 63498944 • disclaimer
 

© 2015 Rechtuitgelegd | Realisatie: Graficin