Bezwaarschriften

Bent u het niet eens met een beslissing van een (overheids-)instantie, dan wilt u natuurlijk tegen die beslissing bezwaar maken.

Voorbeelden:
De gemeente wijst uw verzoek om een financiële tegemoetkoming af; men legt u ten onrechte een parkeer- of verkeersboete op; de belastingdienst legt u een naheffing op waar u
het niet mee eens bent.

Ik kan u adviseren of het zin heeft om bezwaar te maken. Zo nodig kan ik het bezwaarschrift opstellen en u begeleiden bij een hoorzitting over het bezwaarschrift.


 

Rechtuitgelegd  •  Dorpsstraat 15  •  2761 AB  Zevenhuizen ZH
Mr. Marjolijn de Vries-van Gogh • T 0180 - 63 43 83 • info@rechtuitgelegd.nl • KvK Rotterdam 63498944 • disclaimer
 

© 2015 Rechtuitgelegd | Realisatie: Graficin